Wat is Stafrooster?
Stafrooster is een online personeelsrooster-systeem.

Stafrooster is ideaal voor bedrijven met een zeer variabel werknemersbestand waar veel in wisselende diensten wordt gewerkt.
Stafrooster is een uitkomst voor bijvoorbeeld een horeca-bedrijf met een grote pool van scholieren en studenten, die veelal maar een paar dagdelen per week werken.
Hoe werkt het?
Het Stafrooster systeem werkt als een website die alleen voor uw medewerkers en uw management te benaderen is (bijvoorbeeld: eenbedrijf.stafrooster.nl of eventueel onder een domeinnaam naar keuze: eenbedrijf.nl).

1) Uw werknemers vullen online in wanneer en hoeveel ze kunnen werken en geven via een geïntegreerd berichtensysteem opmerkingen en speciale wensen door.

2) De werknemers krijgen automatisch een alert per SMS als ze hun beschikbaarheid niet tijdig hebben ingevoerd.

3) Uw management heeft een duidelijk overzicht over wie wanneer beschikbaar is en stelt het rooster voor de komende periode vast met een simpele klik-en-sleep interface. Eventuele extra opmerkingen van de werknemers helpen bij het opstellen van een optimaal rooster.

4) Iedere werknemer krijgt automatisch een SMS en e-mail met het persoonlijke rooster voor de komende periode. Ook wordt het rooster op de Stafrooster-site gepubliceerd.

Stafrooster is uitermate flexibel. Ten alle tijde kan het management het rooster updaten en herpubliceren.
Bij onverwachte drukte kunt U snel werknemers oproepen om bij te springen. Ook kunt U makkelijk informatie uit vorige roosters terugvinden en vorige roosters gebruiken als basis voor nieuwe roosters.
Informatie en communicatie
Stafrooster probeert niet om slimmer te zijn dan U of het roosteren van U over te nemen (zie hiernaast). De doelstelling is om het roosteren zo makkelijk mogelijk te maken.
Stafrooster helpt U daarbij door de meeste accurate informatie te geven over wie wanneer beschikbaar is. Verder vergemakkelijkt Stafrooster de communicatie met Uw werknemers. U verstuurt SMS'jes met oproepen en werktijden en U ziet de opmerkingen en wensen van uw werknemers in een geïntegreerd berichtensysteem.
In bedrijven waar Stafrooster in gebruik is, blijkt de tijd die per week aan het inroosteren van het personeel wordt besteed, met 50 tot 70 procent te kunnen worden teruggebracht.
De voordelen voor de werknemers
De werknemers krijgen zowel per SMS, per e-mail, als via de Stafrooster-site informatie over wanneer ze ingeroosterd zijn. Onduidelijkheid over het rooster behoort tot het verleden, en met "ik wist niet dat ik moest werken" komt niemand meer weg!
Om uw werknemers extra te motiveren het systeem te gebruiken, krijgen ze bovendien de beschikking over een intern smoelenboek en bulletinboard. Uw werknemers leren elkaar zo beter kennen en zijn houden ook buiten werktijd nog een link met hun werk.
Kwaliteit
Stafrooster is een volwassen systeem dat al meer dan twee jaar met succes wordt ingezet in bedrijfskritische situaties.
De veiligheid is garandeerd: iedereen, zowel uw werknemers als het management, logt in op een eigen account en niemand ziet informatie die niet voor hem of haar bedoeld is.
Omdat Stafrooster op internet draait hoeft U geen software te installeren en heeft U geen enkel omkijken naar het "in de lucht houden" van het systeem. Alle gegevens staan op een server in een beveiligd datacentrum en eventuele aanpassingen en upgrades worden doorgevoerd zonder dat U daar handelingen voor hoeft te verrichten.
Het enige dat U nodig heeft is een computer met internetaansluiting.
En verder...
Geen twee bedrijven zijn hetzelfde. De manier waarop de roosters worden opgesteld is overal anders.
Stafrooster is flexibel van opzet en wordt op maat gemaakt, zodat het perfect aansluit op de huidige structuur en organisatie van uw bedrijf. Ook kunnen talloze uitbreidingen geïmplementeerd worden, zoals bijvoorbeeld de integratie met de loonadministratie.
Meer informatie
Wilt U meer informatie of een afspraak maken voor een demonstratie?

E-mail: info@stafrooster.nl, of bel: 030 - 2 88 88 59.(c)2006 Stafrooster.nl / Klabam, Utrecht

De voordelen van Stafrooster op een rijtje
1 - Een beter overzicht over beschikbaarheid van werknemers: altijd een up-to-date overzicht over wie wanneer kan werken
2 - Eén centraal systeem voor alle beschikbaarheid, roosters en vakantie-planning: vanaf overal bereikbaar en altijd toegankelijk
3 - Makkelijker roosteren: alle informatie bij de hand in een zeer simpel en gebruikersvriendelijk systeem
4 - Stroomlijning van de communicatie: alle informatie komt op één punt binnen, en via SMS en e-mail kunnen de planners alle werknemers bereiken
5 - Leuk en makkelijk voor de werknemers: makkelijker om wensen kenbaar te maken, leuk om andere werknemers beter te leren kennen


Een optimaal rooster

Een optimaal rooster is vaak gebaseerd op een combinatie van "harde" en "zachtere" informatie.

"Harde" informatie is bijvoorbeeld:
- Persoon X is vrijdag van 12:00 tot 20:00 beschikbaar.

Voorbeelden van "zachtere" informatie zijn bijvoorbeeld:
- Persoon X wil graag bepaalde taken bijleren en moet daarom meelopen met persoon Y, die daar goed in is.
- Persoon X is vorige week extra bijgesprongen en hoeft daarom deze week geen avonddiensten te draaien.
- Persoon X werkt al jaren op zaterdag maar is ook bereid op andere dagen te werken. Omdat persoon X zo'n trouwe medewerker is wilt U hem alleen op een andere dag inroosteren als het echt niet anders kan.
- Persoon X is net ziek geweest en kan daarom nog niet voor bepaalde werkzaamheden worden ingeroosterd.

In theorie is het mogelijk al deze gegevens in te voeren en op basis daarvan de computer een rooster te laten opstellen. Maar hoeveel complexer zou zo'n systeem dan wel niet worden? En hoeveel tijd zou U wel niet bezig zijn met het invoeren van al die gegevens? En zouden dan niet alsnog bepaalde gegevens over het hoofd worden gezien?
De doelstelling van Stafrooster is daarom U te helpen een optimaal rooster samen te stellen door middel van van een simpel en gebruikersvriendelijk systeem. Stafrooster geeft U accurate en altijd up-to-date informatie, en verbetert de communicatie.